Terra nova (design urbanistic)

Împărtăşite, mizeria şi curăţenia erau odinioară acelaşi focar
de scurtă existenţă.
Cloaca maxima a despărţit apele în două:
cea proaspătă, în gura ţâşnitorilor-statui
şi cea murdară, absorbită în colectoare.
Malagrotta a alipit pământul cu aluviunile
atâtor mase umane.
Bine, s-a folosit totul cu grijă:
cerşetorii au primit bani pentru zdrenţele lor
ca papa să poată avea destulă hârtie.

Vreau ca documentul ăsta să treacă peste ordinea de zi.
Fotografiaţi locurile. Scanaţi şi imprimaţi
mătasea, bumbacul, stofa, orice.
Rochiile de seară: bulevarde cu felinare aprinse, ape curgătoare, catedrale, foc
Costumele bărbăteşti: peşteri, clădiri istorice
– adunaţi totul
la loc.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: